So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Đèn Led Đường 50W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 50W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 70W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 70W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 100W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 150W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 150W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 200W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 200W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 50W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 50W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 100W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 150W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 56W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 56W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 70W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 70W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 84W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 84W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 98W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 98W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 126W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 126W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 154W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 154W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 30W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 30W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 60W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/60w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 60w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 100W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 100w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 100W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 100w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 200w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 300W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 300w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 80W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 80w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 90W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 90w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 120W

  •  Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  •  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  •  Điện áp đầu vào 12-36v
  •  Công suất Đèn: 120w
  •  Chống thấm IP 65
  •  Độ sáng 90lm/w
  •  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
 • 0936123298

  Chat Facebook