So sánh sản phẩm
Hotline Công Ty Đèn Led Phúc Thành

Sản phẩm

 • Đèn Led Đường 50W

  Đèn Led Đường 50W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 50W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 70W

  Đèn Led Đường 70W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 70W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 100W

  Đèn Led Đường 100W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 150W

  Đèn Led Đường 150W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 150W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 200W

  Đèn Led Đường 200W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 200W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 50W

  Đèn Led Đường 50W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 50W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 100W

  Đèn Led Đường 100W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 150W

  Đèn Led Đường 150W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Đường 56W

  Đèn Led Đường 56W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 56W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 70W

  Đèn Led Đường 70W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 70W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 84W

  Đèn Led Đường 84W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 84W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 98W

  Đèn Led Đường 98W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 98W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 126W

  Đèn Led Đường 126W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 126W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 154W

  Đèn Led Đường 154W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 154W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường 30W

  Đèn Led Đường 30W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 30W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 100W

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 100W

  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 100W

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 100W

  * Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  * Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  * Điện áp đầu vào 12-36v
  * Công suất Đèn: 100w
  * Chống thấm IP 65
  * Độ sáng 90lm/w
  * Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
  Công Suất: 100W
  Ánh Sáng: Trắng
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W

  * Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  * Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  * Điện áp đầu vào 12-36v
  * Công suất Đèn: 200w
  * Chống thấm IP 65
  * Độ sáng 90lm/w
  * Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
   Công Suất: 200W
   Ánh Sáng: Trắng
   Bảo Hành: 2 năm

   Mr Thành: 0936.123.298
   Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W

  Công Suất: 200W
  Ánh Sáng: Trắng
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 80W

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 80W

  * Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  Điện áp đầu vào 12-36v
  Công suất Đèn: 80w
  Chống thấm IP 65
  Độ sáng 90lm/w
  Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
  Công Suất: 80W
  Ánh Sáng: Trắng
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 90W

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 90W

  * Tấm Panel năng lượng mặt trời 12v/110w
  * Pin Lithium – lion 12 v 32 Ah
  * Điện áp đầu vào 12-36v
  * Công suất Đèn: 90w
  * Chống thấm IP 65
  * Độ sáng 90lm/w
  * Nhiệt độ làm việc – 10 tới 50°C
  Công Suất: 90W
  Ánh Sáng: Trắng
  Bảo Hành: 2 năm
  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W Cảm Biến

  Đèn Led Đường Năng Lượng Mặt Trời 200W Cảm Biến

  Công Suất: 200W
   Ánh Sáng: Trắng
   Bảo Hành: 2 năm

   Mr Thành: 0936.123.298
   Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 150W

  Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 150W

  Công Suất: 150W
  Ánh Sáng: Trắng
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 500W

  Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 500W

   Công Suất: 500W
   Ánh Sáng: Trắng
   Bảo Hành: 2 năm

   Mr Thành: 0936.123.298
   Ms Xuyên: 0903.395.906
 • 0936123298