So sánh sản phẩm
Hotline Công Ty Đèn Led Phúc Thành

Sản phẩm

 • Đèn Led Âm Trần 3 Chế Độ 16W

  Đèn Led Âm Trần 3 Chế Độ 16W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 16W
  Ánh Sáng: Đổi Màu 3 Chế độ
  Bảo Hành: 3 năm  
 • Đèn Led Âm Trần 3 Chế Độ 12W

  Đèn Led Âm Trần 3 Chế Độ 12W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 12W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng, Đổi Màu
  Bảo Hành: 3 năm
 • Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 3W

  Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 3W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 3W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 12 Tháng
 • Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 7W

  Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 7W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 7W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 12 Tháng
 • Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 9W

  Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 9W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 9W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 12 Tháng
 • Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 12W

  Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 12W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 12W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 12 Tháng
 • Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 7W

  Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch 7W

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 7W
  Ánh Sáng: Trắng, Vàng
  Bảo Hành: 24 Tháng
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 6W Trung Tính

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 6W Trung Tính

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 6W
  Ánh Sáng: 4000K
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 9W Trung Tính

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 9W Trung Tính

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 9W
  Ánh Sáng: 4000K
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 15W Trung Tính

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 15W Trung Tính

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 15W
  Ánh Sáng: 4000K
  Bảo Hành: 2 năm

  Mr Thành: 0936.123.298
  Ms Xuyên: 0903.395.906
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 6W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 6W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 6W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 9W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 9W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 9W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 9W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 9W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 9W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 12W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 12W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 12W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 12W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 12W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 12W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 18W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 18W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 18W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 24W Đổi 3 Màu

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 24W Đổi 3 Màu

  Điện Áp: 220V
  Công Suất: 24W
  Ánh Sáng: 3 Chế Độ
  Bảo Hành: 2 năm
 • 0936123298

  Chat Facebook